top of page

המלחמה שלי

יור, גדעון סער, צייר, אנדרואידים, מכונות

מלחמה - רגע לפני שרצים מול מקלעים נובחים בכיבוש מתחם אורחה / אקריליק על בד /  70X100 / 2006

יור, גדעון סער, צייר, אנדרואידים, מכונות

מלחמה - כיבוש מתחם אורחה / אקריליק על קרטון ביצוע /  70X100 / 2006

יור, גדעון סער, צייר, אנדרואידים, מכונות

מלחמה - צייד חמורים בחיץ החקלאי / אקריליק על קרטון ביצוע /  70X100 / 2006

יור, גדעון סער, צייר, אנדרואידים, מכונות

מלחמה - בתעלה ללא פחד / אקריליק על קרטון ביצוע /  70X100 / 2006

יור, גדעון סער, צייר, אנדרואידים, מכונות

המלחמה - בלילה המחשבות חוזרות/ אקריליק על קרטון ביצוע /  70X100 / 2007

יור, גדעון סער, צייר, אנדרואידים, מכונות

מלחמה - בן גולן נפגע / אקריליק על קרטון ביצוע /  70X100 / 2007

1017.jpg

מלחמה - ג'פ +הצוות נעלם / צבעי מים על קרטון ביצוע /  70X100 / 2007

1016.jpg

מלחמה - בן גולן נפגע הורדתי אותו לאגם המר / צבעי מים על קרטון ביצוע /  70X100 / 2007

1015.jpg

מלחמה - חלומות טיול אחרי השרות נקטעו / צבעי מים על קרטון ביצוע /  70X100 / 2007

1014.jpg

מלחמה - נופלים למארב מצרי / צבעי מים על קרטון ביצוע /  70X100 / 2007

bottom of page